Design is the conscious effort to impose a meaningful order.
Victor Papanek
The proper study of mankind is the science of design.
Herbert Simon
Simplicity is the ultimate form of sophistication.
Leonardo da Vinci
Math is easy. Design is hard.
Jeffrey Veen
My graphic design teacher drew a picture of an apple on the blackboard and he wrote the word apple underneath. He covered the apple and said: ...
Chip Kidd
Han (bogtilrettelæggeren) er som pianisten, der klart og ukrukket skal tolke et klaverstykke for et publikum. Det er først og fremmest...
Erik Ellegaard Frederiksen