Vælde vokse vakle visne

Forfatter
Sarah Baume

Udgivelsesår
2018

Titlen alene, er så fantastiske ord, at de ikke behøver ret meget hjælp visuel støtte fra illustrationer eller lignende. Klogt har man ladet fotoet danne en næsten abstrakt baggrund.

Jeg er dog ikke pjattet med Jensen & Dalgaards brug af logo på omslaget, fremfor at skrive forlagets navn med omslagets typografi. Logo på forsiden af bøger for dem til at virke som salgskataloger.