Sten saks papir

Forfatter
Naja Marie Aidt

Forlag
Gyldendal

Udgivelsesår
2012

Genre
Roman

Design

Kim Lykke

Skrifttype
Håndtegnet