Øer

Forfatter
Rakel Haslund-Gjerrild

Forlag
Kronstork

Udgivelsesår
2016

Genre
Roman

Design

Jeppe Lange

Typografien er indarbejdet i motivet, det understreger bogens temaer og indhold. Modigt at undlade forfatternavn og forlag.