Designer Eks-skolen

Eks-Skolen er et trykkeri som også løser grafiske opgaver.